Piętnastu chłopa

1.
Ref.:
2.


3.


4.


ref...

Piętnastu chłopa na "Umrzyka Skrzyni",
- Ho-o-aj-ho! W butelce rum!
Pij za zdrowie, resztę czart uczyni.
- Ho-o-aj-ho! W butelce rum!

   Z całej załogi jeden został zuch,
   Choć wypłynęło ich czterdziestu dwóch.
   W butelce rum!
   W butelce rum!

Tom Evry dostał nożem po policzku,
A monsieur Tessain zadyndał na stryczku.

Nóż dostał w grdykę Francuz i padł trupem,
Grosz zaśniedziały był ich całym łupem.

Trup Bellamy'ego sczerniały i suchy,
Wisi pod Kingston, aż brzęczą łańcuchy.

   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a d a
H7 E E7
a d a
H7 E E7

a d a
d H7 E E7
a E E7
a E a
Joomla templates by a4joomla